Bedrijfsprofiel

Kwaliteit is een vanzelfsprekendheid voor DTT. Alle leveranciers leveren producten die voldoen aan alle geometrische (bematingen, ruwheid e.d.), fysieke (hardheid e.d.) en chemische (materiaal e.d.) specificaties zoals deze door U worden opgegeven. Hierbij is uw producttekening de bindende factor. Verder zijn alle leveranciers minimaal ISO 9001 gecertificeerd.


Daar DTT veelal gebruik maakt van leveranciers buiten Europa, zijn de loonkosten lokaal lager dan Europese maatstaven. Van deze besparing kunt U als klant meeprofiteren. Omdat DTT voor meerder klanten bij 1 leverancier inkoopt, en dus een groter inkoopvolume heeft dan afzonderlijke klanten, zijn hier veelal gunstige prijsafspraken mee gemaakt. Ook hier kunt U, als klant, van mee profiteren.

 

Door de, brede, technische achtergrond van DTT denkt men ook mee met U als klant.

DTT is meer dan enkel een inkoop/verkoop organisatie.

Met de jarenlange ervaring kan DTT U tevens adviseren bij uw gereedschapconstructies en/of U adviseren om standtijden te verhogen.

DTT denkt in oplossingen en niet in vraagstukken !!!


DTT richt zich, met name, op hardmetalen, en stalen, omvorm, en slijtage, gereedschappen c.q. onderdelen.

Tevens kan DTT U voorzien van supplies voor het onderhouden c.q. aanpassen van deze gereedschappen. U moet hierbij denken aan polijstpasta’s, slijpmiddelen, meetmiddelen en eventueel zelfs machines.

Mocht u zelf de mogelijkheid niet hebben om te zoeken naar een oplossing voor uw probleem, DTT kan U hierin met raad en daad bijstaan. Dit bespaart U kostbare tijd.

 

Voor info: info@dttnl.com